Vaak wordt er te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van een website. Websand kan op dit punt iets voor uw bedrijf betekenen.

Voor het webonderhoud kan het beheer van een website volledig aan Websand worden overgedragen.

Websand zal altijd een onderhoudscontract opstellen waarin de onderhoudswerkzaamheden en alle verdere afspraken opgenomen zullen zijn.
Uiteraard zullen alle zaken uitvoerig doorgesproken worden, zodat er geen misverstanden zullen ontstaan over de te leveren service.

Indien ook de hosting bij Websand is ondergebracht zal een volledige Service Level Agreement(SLA) opgesteld kunnen worden, waarin ook zaken zoals uitval van de site zijn opgenomen.

De kosten van het onderhoud zijn afhankelijk van de werkzaamheden die het onderhoud met zich mee brengen. Dit zal voor iedere site die in onderhoud genomen wordt verschillen en aangezien Websand maatwerk levert zal de prijs pas na beoordeling van de site en het onderhoudswerk vastgesteld kunnen worden.

Websand

Website Support And Development

K.v.K. Zwolle 27256622